Βαρυτιμιάδης Δημήτριος

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Δερματολογικού Τμήματος.

Βαρυτιμιάδης Δημήτριος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

10/1997 – 10/2003 : Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου «VICTOR BABES» Τιμισοάρας, Ρουμανία

2° Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, Αττικής

2° Γυμνάσιο Καλλιθέας, Αττικής

12° Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, Αττικής

 

ΠΤΥΧΙΑ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 

 

  1. Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου VICTOR BABES Τιμισοάρας, Ρουμανία
  2. Εισαγωγή μέσω εξετάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ». Βαθμός πτυχίου: Άριστα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέματος : 60/08-08-2007, Νομαρχία Αθηνών

Νοέιμβριος 2007 – Απρίλιος 2008( 6 μήνες ) Ιατρός στην Πυροσβεστική Ακαδημία στα Βίλλια Αττικής

Ιούνιος 2008- Ιούνιος 2009 (12 μήνες) Ειδικευόμενος Παθολογίας Γ.Ν. Νοσ. Θεσ/κης «Γ.Παπανικολάου» στην Α’ Παθολογική Κλινική

Αύγουστος 2009- Σεπτέμβριος 2012 (3 έτη) Ειδικευόμενος Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στην Α’Δερματολογικη κλινική Α.Π.Θ.

Οκτώβριος 2011 – Οκτώβριος 2013 Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Δερματολογικής κλινικής Α.Π.Θ. (Αρ. Πρωτ. 10521/11 Απόφαση ΔΣ της Ιατρικής σχολής 1/06-10-2011

Δεκέμβριος 2012 Λήφη τίτλου ειδικότητας Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας, μετά από εξέταση τον Οκτώβριο 2012

Δεκέμβριος 2012 – σήμερα Υπεύθυνος ιατρός Δερματολογικού ιατρείου των Κεντρικών ιατρείων Θεσ/κης του Πυροσβεστικού Σώματος

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

2010 – 2015      ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • 19th EADV Congress Gothenburg, Sweden 06-10 Oct. 2010
  • 20th EADV Congress Lisbon – Portugal – 20/24 Oct. 2011
  • 23rd EADV Congress Amsterdam – Holland – 08/12 Oct. 2014
  • 24th EADV Congress Copenhagen-Denmark- 07/11 Oct. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Παρακολούθηση πληθώρας Ελληνικών Συνεδρίων

05/11/2011            4° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δερματοσκόπησης, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ.

28/05/2011 – 01/06/2011      6° Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Αλλεργίες Δέρματος» της Α’ Κλινικής Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων Νοσοκομείο Α. Συγγρός, που έλαβε χώρα στην Αθήνα.