- Καρδιολογικός Έλεγχος || από 80€ μόνο 45€

Περιλαμβάνει:

  • Κλινική Εξέταση από ειδικό Καρδιολόγο
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex καρδιάς
- Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος || από 70€ μόνο 48€
- Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος || από 60€ μόνο 45€
- Ορθοπαιδική εξέταση || από 70€ μόνο 40€
- Ρομποτικό πελματογράφημα || από 70€ μόνο 20€
- Βασικό Check Up || από 79€ μόνο 38€
- Λιπιδαιμικό Check-Up || από 36€ μόνο 10€
- Αιματολογικό check up για διαβήτη || από 38€ μόνο 29€
- Διαγνωστικός Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών (Γενικό Check Up Παιδιών) || από 85€ μόνο 20€
- Check-Up Θυρεοειδούς || από 60€ μόνο 35€
- Ουρολογικός Έλεγχος || από 75€ μόνο 55€
- Ουρολογικός Έλεγχος 2 || από 60€ μόνο 45€