Η Ιατρική στην υπηρεσία της "Ομορφιας"

Η Ιατρική στην υπηρεσία της "Ομορφιας"

Στο Doctor Care Λειτουργεί Τμήμα Ιατρικής Αισθητικής στελεχωμένο με εξειδικευμένους Δερματολόγους & Πλαστικούς Χειρουργούς.

Εφαρμόζονται Ειδικά Ιατρικά Πρωτόκολλα Αισθητικής που σε συνδυασμό με υπερσύγχρονα Laser εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εκπληρώνοντας κάθε επιθυμία μας για βελτίωση της εξωτερική μας εμφάνισης στο πρόσωπο και το σώμα.

image