Μουρτζίλα Πολυξένη

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Μικροβιολογικού Τμήματος.

Μουρτζίλα Πολυξένη

Σπουδές

Γυμνασιακές σπουδές: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, 1994.

Πανεπιστημιακές σπουδές: Ιατρική σχολή Πανεπιστήμιο του Νις τμήμα ιατρικής Νις- Σερβία και Μαυροβούνιο. Αποφοίτηση από τη Σχολή το 2000 με βαθμό επτά και τριάντα εννέα (7.39) και βαθμό πτυχιακής εργασίας δέκα (10).

Αναγνώριση του τίτλου σπουδών ως ισότιμος και αντίστοιχος προς τα χορηγούμενα πτυχία από τα τμήματα Ιατρικής των σχολών Επιστημών Υγείας των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατόπιν επιτυχών συμπληρωματικών εξετάσεων που διεξήχθησαν από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) τον Ιούλιο του 2003.

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας τον Δεκέμβριο του 2012.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Σερβοκροάτικα

Διδακτικό έργο

 • 06/02/2009: Συμμετοχή ως εισηγητής σε πρόγραμμα μαθημάτων για ειδικευομένους, που διοργάνωσε η Πνευμονολογική κλινική Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Τίτλος μαθήματος «Νεφελομετρία. Γενικές αρχές και εφαρμογές».

Ερευνητικό έργο

 • Ε. Κατσίφα, Π. Μουρτζίλα, Κ. Χατζήμανώλης, Κ. Πετρουλέα, Κ. Κυρίτσης, φ. Κεσίδου, Δ. Καζάκου, Ε. Τσορλίνη, «Μελέτη αντοχής στελεχών STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο σε διάστημα εξαμήνου», 5° Εθνικό συνέδριο κλινικής μικροβιολογίας και νοσοκομειακών λοιμώξεων, 2011.
 • Ε. Κατσίφα, Κ. Χουλιάρα, Φ. Κεσίδου, Π. Μουρτζίλα, Δ. Καζάκου, Κ. Κυρίτσης, Μ. Κοσμίδου, Ε. Τσορλίνη, «Αντοχή στελεχών KLEBSIELLA PNEUMONIAE σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο σε διάστημα ενός έτους», 5° Εθνικό συνέδριο κλινικής μικροβιολογίας και νοσοκομειακών λοιμώξεων, 2011.
 • Ε. Τσορλίνη, Δ. Σωτηρόπουλος, Ε. Κατσίφα, Κ. Πετρουλέα, Κ. Χατζημανώλης, Π. Μουρτζίλα, Κ. Κυρίτσης, Δ. Καζάκου, «Επιδημία από BURKHOLDERIA CEPACIA σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς αιματολογικού κέντρου της Βορείου Ελλάδος», 5° Εθνικό συνέδριο κλινικής μικροβιολογίας και νοσοκομειακών λοιμώξεων, 2011.

Προϋπηρεσία – Επαγγελματική Εμπειρία

 

 • Από 10/10/2003 έως και 16/10/2003 υπηρεσία ως ειδικευόμενη Ιατρός προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση που προαπαιτείται για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι. Λεβαίας του Κ.Υ. Αμυνταίου Νομού Φλώρινας. Παραίτηση στις 17/10/2003 λόγω διορισμού ως ειδικευόμενη.
 • Από 17/10/2003 έως και 09/10/2004 υπηρεσία ως έμμισθη ειδικευόμενη Παιδιατρικής.
 • Από 10/10/2004 έως και 22/11/2004 παράταση του χρόνου παραμονής στο Γεν. Νοσοκομείο Φλώρινας.
 • Από 28/02/2005 έως και 20/08/2006 υπηρεσία σε θέση έμμισθης ειδικευόμενης Ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας.
 • Από 21/08/2006 έως και 20/02/2008 παράταση του χρόνου παραμονής στο Γεν. Νοσοκομείο Φλώρινας.
 • Από 20/06/2008 έως και 01/07/2012 υπηρεσία ως έμμισθη ειδικευόμενη Ιατρός Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
 • Από 02/07/2012 έως και 02/09/2012 παράταση του χρόνου παραμονής σε θέση ειδικευόμενης στο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
 • Τριετής επαγγελματική εμπειρία ως επιστημονικά υπεύθυνη σε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιοπαθολογίας στη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία “My Lab”, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων προγεννητικού έλεγχου, σπερμοδιαγράμματος, αιματολογικού, μικροβιολογικού, βιοχημικού, ορμονολογικού, ιολογικού καθώς και τμήματος μοριακής βιολογίας/PCR, διερεύνησης καθ’εξιν αποβολών, διερεύνησης αλλεργιών, εξετάσεων DNA, test δυσανεξίας.

Ειδικές γνώσεις – Εκπαίδευση

 

 • Άριστη γνώση της χρήσης του αναλυτή ISE 9180 πιστοποιημένη με βεβαίωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης Roche Diagnostics^ οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2006.
 • Άριστη γνώση της χρήσης του αναλυτή Urisys 2400 πιστοποιημένη με βεβαίωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης Roche Diagnostics^ οποία πραγματοποιήθηκε την 1 Νοεμβρίου 2006.
 • Συμμέτοχη σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε το “Berlin school of Ε^ηοΓΠΚ5″(Σχολή Οικονομικών του Βερολίνου) σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης με θέμα ” Ασθενής -Κρίση -Επείγουσα Διαχείριση “,το όποιο διήρκησε από 25 Νοέμβριου 2007 έως 30 Νοέμβριου 2007.
 • Παρακολούθηση μαθημάτων ειδικευομένων και σχετικό Workshop της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος κατά τις ημερομηνίες:

22 Οκτωβρίου 2008: Μεθοδολογίες Κλινικής Χημείας: Γραμμικές βαθμονομήσεις.

5 Νοεμβρίου 2008: Μεθοδολογίες Κλινικής Χημείας:

α) Θολοσιμετρικές μέθοδοι – Μη γραμμικές βαθμονομήσεις,

β) Μετρήσεις ηλεκτρολυτών,

γ) Αυτοματισμοί στην Κλινική Βιοχημεία και

δ) Workshop – Πρακτικές εφαρμογές σε βιοχημικό αναλυτή.

 • Παρακολούθηση μαθημάτων ειδικευομένων της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2011-2012.
 • Παρακολούθηση και ενασχόληση εξετάσεων που αφορούν το σπερμοδιαγραμμα,την εξέταση κολπικού επιχρίσματος καθώς και την καλλιέργεια δειγμάτων ουρογεννητικού συστήματος, στο Μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για το χρονικό διάστημα από 24/11/2010 έως 8/12/2010.

Σεμινάρια – Συνέδρια

 • Παρακολούθηση 21ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας που οργανώθηκε  από         την           Εταιρεία Ιατρικής  Βιοπαθολογίας  Βορείου  Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2006.
 • Παρακολούθηση 22ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας που οργανώθηκε  από         την           Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας  Βορείου  Ελλάδος  και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2007.
 • Παρακολούθηση εργασιών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας που οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2008.
 • Παρακολούθηση 23ου Μετεκπαιδευτικού  Σεμιναρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας  που οργανώθηκε από την Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2008.
 • Παρακολούθηση ημερίδας Κυτταρομετρίας με θέμα: «Όταν η κυτταρομετρία ροής συναντά τις μοριακές τεχνικές», που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 22 Μάίου 2009.
 • Παρακολούθηση 24ου Μετεκπαιδευτικού  Σεμιναρίου       Ιατρικής Βιοπαθολογίας  που οργανώθηκε  από την   Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας  Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009.
 • Παρακολούθηση 25ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου            Ιατρικής Βιοπαθολογίας που οργανώθηκε  από την   Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας  Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 15,16 και 17 Οκτωβρίου 2010.
 • Παρακολούθηση εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοχημείας που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 31 Μαρτίου και 1 και 2 Απριλίου 2011.
 • Παρακολούθηση 26ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου            Ιατρικής Βιοπαθολογίας που οργανώθηκε  από την   Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας  Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Φεβρουάριου 2012.
 • Παρακολούθηση ημερίδας με τίτλο Ενδομήτριες και Περιγεννητικές Λοιμώξεις που διοργανώθηκε από την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Α’ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών ΑΠΘ σε συνεργασία με την Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος στις 22 Σεπτεμβρίου του 2012.
 • Παρακολούθηση 27ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου            Ιατρικής Βιοπαθολογίας που οργανώθηκε  από την   Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας  Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10 Φεβρουάριου 2013
 • Παρακολούθηση 25ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 15 Νοέμβριου 2014
 • Παρακολούθηση 3ου Πρακτικού Σεμιναρίου Παρασιτολογίας, που διοργάνωσε η Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 15 Ιανουάριου 2016

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων του πακέτου Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) και πλοήγησης στο διαδίκτυο
 • Εμπειρία αναζήτησης των μεγάλων βάσεων δεδομένων ιατρικής πληροφορίας (Pubmed κ.λ.π.)

Συστατικές επιστολές

 • Μποζίνου Θ.Ελένη, Δ/ντρια Μικρ/κού Εργ/ρίου Γ.Ν.Ν. Φλώρινας
 • Δούμτση Μαθέα Χρυσάνθη, Δ/ντρια Αιμοδοσίας Γ.Ν.Ν. Φλώρινας
 • Τσορλίνη Χριστοφορίδου, Δ/ντρια Βακτηριολογικού τμήματος Μικροβιολογικού εργαστηρίου Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου
 • Γεώργιος Κυριαζής, Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ. και υπεύθυνος Δ/ντης εργαστηριού Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου
 • Φυτίλη Καβακιώτου Χριστίνα, Δ/ντρια εργαστηρίου κλινικής χημείας Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου
 • Βασιλική Κουλουρίδα, Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας Γ. Ν. Παπαγεωργίου