Dr. Δελβίζη Ευαγγελία

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Καρδιολογικού Τμήματος

Δελβίζη Ευαγγελία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:

 • Απόφοιτος 1ου Γενικού Λυκείου  Κ. Τούμπας  Θεσ/νίκης,  με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,6.
 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ στις 04/12/2001,  με βαθμό πτυχίου 8,25 << ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ >>
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών.
 • Κάτοχος διπλωμάτων Lower και Proficiency του Cambridge και το Αμερικάνικο Proficiency του Michigan.
 • Κάτοχος διπλώματος Grundstuffe στα Γερμανικά.
 • Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στις 1/12/2008.
 • Απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας της Καρδιολογίας στις 29/03/2013  μετά από 6ετή θητεία (2έτη στο B IKA-Παναγία και 4 έτη στην  Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Παπανικολάου.

ΕΡΓΑΣΙΑ:

 • Είναι άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στον τομέα του υπερήχου και των μυοκαρδιοπαθειών πλάι στους καθηγητές Πανεπιστημίου  κ. Ευθυμιάδη, Πλιάκο  και διευθυντή τον Καθηγητή κ. Ι. Στυλιάδη.
 • Eργάστηκε ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Κ.Υ Σκύδρας -Π.Ι Καλής Ν. Πέλλας για 15 μήνες συνολικά καθώς επίσης και στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας στα τμήματα Παθολογικό, Καρδιολογικό, Χειρουργικό, στα Εξωτερικά  Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με εφημερίες (από 28/1/2002 έως 28/4/2003).
 • Τελείωσε τα 2 πρώτα χρόνια της ειδικότητας στην Παθολογική Κλινική με διευθυντή τον κ. Τζέτζη Βασίλειο στο νοσοκομείο Β΄ ΙΚΑ «Παναγία» Θεσ/νίκης (από 30/8/2004 έως 25/9/2006).
 • Εργάστηκε ως ειδικευόμενη ιατρός στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Γ. Ν. Παπανικολάου με δυνατότητες αιμοδυναμικού εργαστηρίου- εμφύτευση βηματοδοτών-απινιδωτών και υποδοχής περιστατικών για επείγουσα στεφανιογραφία, με διευθυντή τον κ. Ζαρίφη Ιωάννη, από 2/7/2008. Απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας στις 29/03/2013.
 • Απέκτησε το διδακτορικό μου στην Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στις 1/12/2008 με θέμα: «Φαρμακοκινητική μελέτη και τοξικότητα των αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης-2 στο καρδιαγγειακό σύστημα επίμυων».
 • Στις 15/11/2005 επιλέχθηκε ως υπότροφος αριστείας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, για το οποίο έλαβα χρηματική υποτροφία 4.000 Ευρώ για την συνέχιση του διδακτορικού μου, στα πλαίσια του προγράμματος  «Υποτροφίες Αριστείας 2005»  της Επιτροπής Ερευνών του  Α.Π.Θ (απαραίτητες προυποθέσεις ήταν να είσαι υποψήφιος διδάκτωρ, να έχεις παρουσιάσει ερευνητικό έργο και να είσαι στους 10 πρώτους στην ορκομωσία του πτυχίου της Ιατρικής).
 • Εργάστηκε κατά τη διάρκεια της αναμονής για την ειδικότητα  ως ιατρός από τον Μάιο 2003 ως τον Σεπτέμβριο 2004 στο δερματολογικό ιατρείο και  Κλινική Δερματολογίας και Κοσμετικής Ιατρικής  του κ. Κων/νου Καντούνη  [Kantounis dermatology and laser clinics] και στην Κλινική Χρονίων Πασχόντων «Ευαγγελισμός» από τον Απρίλιο 2007 ως τον  Ιούνιο 2008 ως εφημερεύων ιατρός της κλινικής  με 10 εφημερίες  το μήνα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 • Τα έτη 2006-2007 αποτέλεσε εθελοντικά εκπαιδεύτρια στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής στο επιλεγόμενο μάθημα «Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων»  (2 ώρες εβδομαδιαίως) στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.
 •   Συμμετείχε 
  • στην προετοιμασία του εργαστηρίου
  • στη δημιουργία του εκπαιδευτικού CD με τις παρουσιάσεις του μαθήματος
  • στη διδασκαλία του μαθήματος
  • στην επίβλεψη φοιτητών στις εξετάσεις.
 • Για δυο συνεχή σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011 δίδαξε εθελοντικά το μάθημα «Στοιχεία Φαρμακολογίας»  (2 ώρες εβδομαδιαίως)  στην Α τάξη του  ΕΠΑΣ  Νοσηλευτικής στο Γ.Ν Παπανικολάου (Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου / απόφαση 1-7-2009).

Επιστημονικές Εργασίες-Δημοσιεύσεις:

 • Αναρτημένη ανακοίνωση στο 3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,  που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 6-10 Νoεμβρίου 2002 με θέμα: «Η τοξικότητα των νέων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων της  κατηγορίας των αναστολέων της κυκλοξυγενάσης –2 (COX-2 αναστολέων)».
 • Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2005, στην Αθήνα με θέμα: «Προσδιορισμός της ροφεκοξίβης στον ορό αίματος επίμυων μετά από πειραματική χορήγηση με τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)».
 • Δύο  ανακοινώσεις  στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας στις 19-20 Μαΐου 2006, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και 2 δημοσιεύσεις στο περιοδικό Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics-International Edition με Μαΐου «Rofecoxib determination in rat serum by High Performance Liquid Chromatography» [edition 20:147-149, (2006)]  και  «Rofecoxib administration induces alterations of biochemical indicators in rat serum»  [edition 20: 235-237 (2006)].
 • Ανακοίνωση στο 48ο Spring Meeting , στο Mainz της Γερμανίας , στις 13-15 Μαρτίου 2007 και δημοσίευση στο γερμανικό περιοδικό «Naynyn- Schmiedeberg’s – Archives of Pharmacology» τον Μάρτιο 2007 με θέμα: «Chronic administration of rofecoxib does not induce histological lesions in the rat myocardium».
 • Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής ανεπάρκειας στις 6-8 Φεβρουαρίου 2009 στην Αθήνα με θέμα: «Μυοκαρδίτις στα πλαίσια συνδρόμου Churg-Strauss».
 • Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο ΧΙV International Symposium on Progress in clinical pacing στις 30 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 2010 στην Ρώμη  με  θέμα: «Αtrial Fibrillation incidence in pacemaker patients without tachyarrythmia history».
 • 2 ανακοινώσεις στο 10ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο στις 19-21 Μαΐου 2011 στη Θεσσαλονίκη με  θέματα: «Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής στην πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου-Η εμπειρία τεσσάρων ετών» και «Εμφυτεύσιμος απινιδωτής στην  πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου: Συγκριτικά δεδομένα επιβίωσης και ενεργοποιήσεων του απινιδωτή».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 • Ολοκλήρωση από Απρίλιο 2009-2011 της πανελλήνιας κλινικής μελέτης Carvedia, που είχε ως στόχο την απόδειξη της βελτίωσης του κλάσματος εξώθησης των ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια μετά από χορήγηση καρβεδιλόλης και τιτλοποίησης της δόσης.
 • Συμμετοχή από Δεκέμβριο 2008 ως βοηθός ερευνήτρια (κύριος ερευνητής κ. Κων/νος Βασιλειάδης)  στο παγκόσμιο κλινικό πρωτόκολλο,  με συμμετοχή εθελοντών  ασθενών  με θέμα: «The effect of eplerenone versus placebo on cardiovascular mortality and heart failure hospitalization in subjects with NYHA class II chronic systolic heart failure (Emphasis-HF)». Στα πλαίσια της μελέτης αυτής συμμετείχα στη συνάντηση των ερευνητών Εmphasis–HF Investigators Meeting για απολογισμό του ερευνητικού έργου, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2009, στη Ρώμη. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε.
 • Συμμετοχή από αρχές 2012 ως βοηθός ερευνήτρια της παγκόσμιας κλινικής μελέτης ΤΑΟ (κύριος ερευνητής κ. Ιωάννης Ζαρίφης).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:

 1. Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο- «Διάγνωση και αντιμετώπιση του Καρκίνου-Νεότερες Εξελίξεις και Εμπειρίες», Θεσ/νίκη,  30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2000.
 2. 30ο Παιδιατρικό Συμπόσιο – Παιδιατρική Εταιρία Βορείου Ελλάδος-Θεσ/νίκη, 22-23 Απριλίου 2000.
 3. 1οΠανελλήνιο Συνέδριο Εργαστηριακής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Θεσ/νίκη,  4-6 Μαΐου 2001.
 4. Ημερίδα: «Σακχαρώδης διαβήτης, Αρτηριακή Υπέρταση, Νεφρική βλάβη και η σημασία της αναστολής του άξονα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης, Έδεσσα, 3 Απριλίου 2002.
 5. Ημερίδα με θέμα: «Ασφάλεια ,Υγιεινή και Υγεία στους χώρους Εργασίας», Έδεσσα, 18 Ιουνίου 2002.
 6. 3οΠανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με διεθνή συμμετοχή Ηράκλειο Κρήτης, 6-10 Νοεμβρίου 2002
 7. 6ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιολογίας-Καρδιολογική Εταιρία Βόρειου Ελλάδος,22-24 Μαΐου 2003
 8. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα-« Ινσουλίνο-θεραπεία στην πράξη»-Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ,
 9. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005.
 10. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας , Θεσ/νίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2005.
 11. 4ο Ετήσιο Διεθνές  Συνέδριο Καρδιολογίας, Θεσ/νίκη,  17-19 Νοεμβρίου 2005.
 12. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα- Α Παθολογική Κλινική –Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσ/νίκη, 7 Δεκεμβρίου 2005.
 13. Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αντιβιοτική θεραπεία», Α Προπαιδευτική   Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσ/νίκη, 21 Ιανουαρίου 2006.
 14. Επιστημονική Εκδήλωση «Βήμα Ειδικευομένων-Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος « Μακεδονία», Θεσ/νίκη, 4 Φεβρουαρίου 2006.
 15. 4Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας –Ελληνική Εταιρεία Φαρμακολογίας, Πάτρα, 19-20 Μαΐου 2006.
 16. 13η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση Καρδιαγγειακής νόσου , Θεσ/νίκη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2007.
 17. 4ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης , 21-23 Φεβρουαρίου 2008.
 18. 8ο Συνέδριο “New Trends in Cardiology”- Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Θεσ/νίκη, 17-19 Απριλίου 2008.
 19. 7ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό  Συνέδριο –Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη, 22-24 Μαΐου 2008.
 20. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρίας  Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος ,  «Ελεύθερες ρίζες  οξυγόνου και οξειδωτικό stress, σχέση με την αθηροσκλήρωση και άλλες παθήσεις, Θεσ/νίκη, 14 Οκτωβρίου 2008.
 21. 29ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό         Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2008.
 22. 1ο Συνέδριο Επεμβατικής  Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας “ Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology”, Θεσ/νίκη, 21-22 Νοεμβρίου 2008.
 23. 11ο Σεμινάριο Ηχοκαρδιογραφίας, Θεσ/νίκη, 23-24 Ιανουαρίου 2009.
 24. Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Θεσ/νίκη, 12-14 Φεβρουαρίου 2009.
 25. 9ο Ιnternational Conference “ New Trends in Cardiology” , Θεσ/νίκη, 9-11 Απριλίου
 26. 8o Βορειοελλαδικό  Καρδιολογικό  Συνέδριο, Θεσ/νίκη, 21-23 Μαΐου 2009.
 27. ΕBAC Accredited Educational Programme “Extending the boundaries of cardiovascular risk intervention- optimising assessment and treatment”, Boston, USA, 19 Μαΐου
 28. 15η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης «Πρόληψη και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου», Θεσ/νίκη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2009.
 29. 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα,  29-31 Οκτωβρίου 2009.
 30. Σεμινάριο στις 2 Δεκεμβρίου 2010 <<Διεξαγωγή και Κριτική Ανάγνωση  Μετα-ανάλυσης>>.
 31. 10ο  Διεθνές Συνέδριο New Trends in Cardiology, Θεσσαλονίκη 22-24 Απριλίου 2010.
 32. 13ο Σεμινάριο Ηχοκαρδιογραφίας,  Θεσσαλονίκη 21-22 Ιανουαρίου 2011.
 33. 11ο  Διεθνές Συνέδριο New Trends in Cardiology, Θεσσαλονίκη 14-16 Απριλίου 2011.
 34. 10ο Βορειοελλαδικό  Καρδιολογικό  Συνέδριο, Θεσ/νίκη, 19-21 Μαΐου 2011.
 35. 14ο Σεμινάριο Ηχοκαρδιογραφίας,  Θεσσαλονίκη 20-21 Ιανουαρίου 2012.
 36. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Θεσ/νίκη 16-18 Φεβρουαρίου 2012.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:  

 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απόκτηση γνώσεων στον κλινικό και εργαστηριακό τομέα της καρδιολογίας καθώς επίσης και για εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο.
 • Προσφορά κοινωνικού έργου (σε συλλόγους, τοπική αυτοδιοίκηση, ΚΑΠΗ κλπ.)  στον τομέα της προληπτικής καρδιολογίας με σεμινάρια και προσφορά ιατρικών υπηρεσιών και χρήσιμων συμβουλών.