Τηλεφωνικό Κέντρο 2315 555 555
Doctor Care Πάντα δίπλα σας!

Θέσεις Εργασίας

Η μεγαλύτερη και πληρέστερη μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας DoctorCare της χώρας, δεν στηρίζεται μόνο στις εξαιρετικές του υπηρεσίες αλλά και στους ανθρώπους της, οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Ζητάμε ανθρώπους με όραμα, με ταλέντο, με γνώσεις και ικανότητες. Παρακάτω θα βρείτε τις θέσεις που είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση hr@doctorcare.gr

Η Πρότυπη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας Doctor Care, με ηγετική θέση σε όλο το Βαλκανικό χώρο, αναζητά 2 άτομα για πρακτική άσκηση από ΤΕΙ τα οποία θα απασχοληθούν στο Οικονομικό Τμήμα της επιχείρησης.

Ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα της καριέρας σας είναι η πραγματοποίηση της πρακτικής σας άσκησης σε ένα από τα Τμήματα της Πρότυπης Μονάδας Πρωτοβάθμιας Υγείας Doctor Care.

Στο άνετο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον του Πολυϊατρείου Doctor Care, ανάμεσα σε κορυφαίους  επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, οι νέοι εργαζόμενοι έχουν μια θαυμάσια ευκαιρία να αποκτήσουν πλούσια και εποικοδομητική εργασιακή εμπειρία και να προσθέσουν στο βιογραφικό τους σημαντική προϋπηρεσία.

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής σας άσκησης αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@doctorcare.gr

 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Παγγαίου 1 και Κουντουριώτη 7 κι εκπροσωπείται νόμιμα (τηλεφωνικό κέντρο:2315.555555) θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα με σκοπό την αξιολόγηση τους και αναλόγως αυτής, την επαγγελματική συνεργασία με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί.

Η Πρότυπη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας Doctor Care, με ηγετική θέση σε όλο το Βαλκανικό χώρο, αναζητά Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής Σχολής
  • Τίτλος Ειδικότητας
  • Εργασιακή εμπειρία
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει

  • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Ανταγωνιστικό μισθό

Εάν εκτιμάτε ότι διαθέτετε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις συνεργασίας μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση hr@doctorcare.gr

 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Παγγαίου 1 και Κουντουριώτη 7 κι εκπροσωπείται νόμιμα (τηλεφωνικό κέντρο:2315.555555) θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα με σκοπό την αξιολόγηση τους και αναλόγως αυτής, την επαγγελματική συνεργασία με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ανώτερης (ΤΕΙ νοσηλευτικής), ανώτατης ή Μέσης Εκπαίδευσης(ΙΕΚ νοσηλευτικής κλπ)

Εάν εκτιμάτε ότι διαθέτετε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις συνεργασίας μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση hr@doctorcare.gr

 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Παγγαίου 1 και Κουντουριώτη 7 κι εκπροσωπείται νόμιμα (τηλεφωνικό κέντρο:2315.555555) θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα με σκοπό την αξιολόγηση τους και αναλόγως αυτής, την επαγγελματική συνεργασία με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης το Doctor Care εξετάζει βιογραφικά Ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Εάν εκτιμάτε ότι διαθέτετε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις συνεργασίας μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με email στη διεύθυνση hr@doctorcare.gr

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Παγγαίου 1 και Κουντουριώτη 7 κι εκπροσωπείται νόμιμα (τηλεφωνικό κέντρο:2315.555555) θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα με σκοπό την αξιολόγηση τους και αναλόγως αυτής, την επαγγελματική συνεργασία με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί.