Τσάμης Δημήτριος

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Μικροβιολογικού Τμήματος

Τσάμης Δημήτριος

Ειδικεύθηκε στο 424 ΓΣΝΕ και στο Ιπποκράτειο ΠΝΘ.

Εξειδικεύθηκε στο King’s College Hospital ως υπότροφος του British Council.

Υπηρέτησε ως ΔΕΑ στη Δ΄ΜΚ.

Διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της ΕΡΤ-3 και  αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Είναι πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΘ.

Έχει πολυάριθμες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια Μικροβιολογίας/ Βιοπαθολογίας και πολιτικής Υγείας.