Ταλουμτζής Χαρίλαος

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Γαστρεντερολογικού Τμήματος.

Ταλουμτζής Χαρίλαος

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 • Ιούλιος 1996:  Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (19,7)
 • Ιούλιος 1996: Εισαγωγικές Εξετάσεις: 6114 μόρια, 4ος στο Ιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.
 • Ιούλιος 2002: Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. με βαθμό Λίαν Καλώς (6,84)
 • Οκτώβριος 2002:  Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών)
 • Ιούνιος 2003:Advanced Trauma Life Support (401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών)
 • Νοέμβριος 2003: Διοικητής του 3°” Λόχου Υγειονομικού (Καβύλη Έβρου)
 • Νοέμβριος 2004: Διοικητής του 10ου Λόχου Υγειονομικού (Σέρρες)
 • Ιούλιος 2005: Ιατρός Ελληνικής Δύναμης Κοσόβου για 6 μήνες
 • Δεκέμβριος 2005: Ειδικευόμενος Παθολογίας στο 424 ΓΣΝΕ για 2 έτη
 • Μάιος 2008 : Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας στο ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου για 4 έτη
 • Ιούνιος 2012 – Σεπτέμβριος 2012: Ολοκλήρωση ειδικότητας και τοποθέτηση στο 424 ΓΣΝΕ – Γαστρεντερολογική Κλινική
 • Οκτώβριος 2012: Τοποθέτηση στη Σάμο σε Τάγμα Υγειονομικού
 • Οκτώβριος 2012: Έναρξη ιδιωτικού ιατρείου στο Βαθύ της Σάμου
 • Οκτώβριος 2012: Τοποθέτηση στο 424 ΓΣΝΕ – Γαστρεντερολογική Κλινική

Έναρξη ιδιωτικού ιατρείου στην Θεσσαλονίκη