Στεργίου Ευανθία

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Παιδιατρικού Τμήματος

Στεργίου Ευανθία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέση Εκπαιδευση                   4ο Γυμνάσιο και Λύκειο Καλαμαριάς

(1990-1996)                                Απολυτήριο: Άριστα (19 και 6/11)

Προπτυχιακές Σπουδές           Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (1996-2002)

Μεταπτυχιακές Σπουδές         Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

(2004-2006)                                 Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

 

ΑΚΑΔΗΜΑЇΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

19/7/2002         Πτυχίο Ιατρικής: Bαθμός 8, Λίαν καλώς

25/7/2002       ‘Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα                                               

14/12/2006        Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευση στην Ιατρική                                       Ερευνητική Μεθοδολογία MSc (Άριστα)

4/1/2012           Tίτλος Παιδιατρικής Ειδικότητας

4/3/2013      Διδακτορικό Δίπλωμα PhD  Ιατρική Σχολή ΑΠΘ με   τίτλο: H επίδραση των διαταραχών της ενδομήτριας θρέψης στις συγκεντρώσεις των νευροπεπτιδίων γαλανίνης και νευροπεπτιδίου Υ κατά την  γέννηση (Άριστα)

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

27/10/2002-26/1/2003        Τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση                                                                    στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

27/1/2003- 3/11/2003        Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο                                                               Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

1/9/2005 – 18/6/2007        ‘Ασκηση Παιδιατρικής Ειδικότητας           Παιδιατρική Κλινική  Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης                                                        

28/9/2009-  31/10/2010        Άσκηση Παιδιατρικής Ειδικότητας

1/5/2011-2/10/2011               Α’ Π/Δ Κλινική ΑΠΘ ΓΝΘ                                                                                        Ιπποκράτειο

1/11/2-10 – 30/10/2011        Άσκηση στην Α’ΜΕΝΝ και                                                                                    ΑΠΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

10/4/2012 – 9/4/2013         Επικουρικός Ιατρός στην                                                                                  Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Λάρισας

23/10/2013 – 22/10/2014   Επικουρικός Ιατρός στην Παιδιατρική                                                           Κλινική ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς

3/11/2014- σήμερα              Ιδιώτης Παιδίατρος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

E. Stergiou, E. Diamanti, C. Agakidis et al. Effect of Gestational Diabetes and Intrauterine Growth Restriction on the offspring ‘s circulating Galanin at birth. J Clin Endocrinol Metab 2012;97(2):E238-242

Χ.Τσακαλίδης, Χ.Αγακίδης, Κ. Σαραφίδης, Ε.Στεργίου και συν. Ο ρόλος του επιφανειοδραστικού παράγοντα στη θεραπεία των νεογνών με πνευμονική υποπλασία ή/και συγγενή διαφραγματοκήλη. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 2005;17:132-139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Valeri R, Pardalos G, Stergiou E. Acute hemorrhagic edema of childhood: an usual variant of leucocytoclastic vasculitis, XXIX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London, UK 2010

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γαλλικά