ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για παροχή προληπτικής ιατρικής, στους πολίτες της πόλης μας, το Doctor Care μέχρι και 30/04/2017 δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα εξής:

 •  Οδοντιατρικό Τμήμα:
 1. Καθαρισμός και σοδοβολή, σε μία συνεδρία (ραντεβού), ΜΟΝΟ € 40, έκπτωση 33% (έναντι 60€).
 2. Ένα (1) σφράγισμα και καθαρισμός, σε μία συνεδρία(ραντεβού) ΜΟΝΟ € 45, έκπτωση 44% (έναντι 80€).

 • Οφθαλμολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 45€. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Τονομέτρηση,    Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο
 2. Βυθοσκόπηση ΜΟΝΟ 30€.
 3. Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 60 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Ορθοοπτικό Έλεγχο (έλεγχος στραβισμού), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.

 • Παθολογικό Τμήμα:
 1. Παθολογική Εξέταση ΜΟΝΟ 30€. Περιλαμβάνει έλεγχο αρτηριακής πίεσης και οξυμετρίας. Θα πραγματοποιείται είτε από Ειδικό Παθολόγο είτε Γενικό Ιατρό.

 • Ορθοπαιδικό Τμήμα:
 1. Oρθoπαιδική εξέταση ΜΟΝΟ 30€. Περιλαμβάνει: εξέταση σκολίωσης, κύφωσης και σπονδυλικής στήλης, κλινική εξέταση από ορθοπαιδικό.

 • Καρδιολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρες Καρδιολογικό Check-Up ΜΟΝΟ 50€. Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, triplex καρδίας, κλινική εξέταση από Ειδικό Καρδιολόγο.

 –

 • ΩΡΛ Τμήμα:
 1. Πλήρης Ακοολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 25€. Περιλαμβάνει: Ακοόγραμμα, κλινική εξέταση από Ειδικό ΩΡΛ.
 2. Πλήρης ΩΡΛ Έλεγχος ΜΟΝΟ 45€. Περιλαμβάνει: Ενδοσκοπήσεις Ωτών, Ρινός, Λάρυγγος, Κλινική εξέταση από Ειδικό ΩΡΛ.

 • Πνευμονολογικό Τμήμα:
 1. Έλεγχος Αναπνευστικού ΜΟΝΟ 25€. Περιλαμβάνει: Σπιρομέτρηση, Οξυμετρία, κλινική εξέταση από Ειδικό Πνευμονολόγο ή εξειδικευμένο Παθολόγο.

 • Ουρολογικό Τμήμα:
 1. Ουρολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 30€. Περιλαμβάνει: PSA και κλινική εξέταση από Ειδικό Ουρολόγο.
 2. PSA, υπέρηχος προστάτη και δωρεάν αξιολόγηση από Γενικό Ιατρό ΜΟΝΟ 30€

 • Γυναικολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 59€. Περιλαμβάνει: Ενδοκολπικό Υπέρηχο, test ΠΑΠ, Κλινική Εξέταση από Γυναικολόγο.
 2. Γυναικολογικό Check-Up MONO 45€. Περιλαμβάνει: test ΠΑΠ, Υπέρηχο Μαστών, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Παιδιατρικό Τμήμα:
 1. Παιδιατρικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 39€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Φερριτίνη, Κλινική Εξέταση από Παιδίατρο.

 

 • Γαστρεντερολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Γαστρεντερολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 59€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Φερριτίνη, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg), Αντισώματα Επιφ. Ηπατίτιδας Β (Anti-HBs), Αντισώματα Ηπατίτιδας C (HCV), Κλινική Εξέταση από Ειδικό Γαστρεντερολόγο.

 –

 • ΗΚΓ και αξιολόγηση από Καρδιολόγο ή Γενικό Ιατρό ΜΟΝΟ 15€.

 –

 • Check-Up Θυρεοειδούς MONO 40€. Περιλαμβάνει: FT3, FT4, TSH, Υπέρηχο Θυρεοειδούς και δωρεάν αξιολόγηση από Γενικό Ιατρό.

– 

 • Βασικό CheckUp ΜΟΝΟ 35€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Βασικό CheckUp+ PSA ΜΟΝΟ 44€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, PSA, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Βασικό CheckUp + Φερριτίνη, Σίδηρος Ορού ΜΟΝΟ 44€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων,Φερριτίνη, Σίδηρος Ορού Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Αιματολογικό CheckUp ΜΟΝΟ 15€. Περιλαμβάνει: Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο, Γενική Αίματος, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 –

 • ΔΩΡΕΑΝ με κάθε μια από τις ανωτέρω προσφορές λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο.

 Πηγή: Γραφείου Τύπου DoctorCare