Προσφορές Iουνίου-Ιουλίου για όλα τα μέλη EYCLUB

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για παροχή προληπτικής ιατρικής, το Doctor Care παρέχει την δυνατότητα σε ΟΛΑ τα μέλη της EYCLUB μέχρι 31/07/2018 να πραγματοποιήσουν τα εξής:

 • Οδοντιατρικό Τμήμα:
 1. Καθαρισμός και σοδοβολή, σε μία συνεδρία (ραντεβού), ΜΟΝΟ 33€.

 • Οφθαλμολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 27 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Τονομέτρηση, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.
 2. Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 30 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Ορθοοπτικό Έλεγχο (έλεγχος στραβισμού), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.

 • Τμήμα Γενικής Ιατρικής:
 1. Εξέταση από γενικό ιατρό ΜΟΝΟ 20€. Περιλαμβάνει έλεγχο αρτηριακής πίεσης, έλεγχος οξυμετρίας, κλινική εξέταση και ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ .

 • Ορθοπαιδικό Τμήμα:
 1. Oρθoπαιδική εξέταση ΜΟΝΟ 22€. Περιλαμβάνει: εξέταση σκολίωσης, κύφωσης και σπονδυλικής στήλης, κλινική εξέταση από ορθοπαιδικό.

 • Καρδιολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρες Καρδιολογικό Check-Up ΜΟΝΟ 43€. Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, triplex καρδίας, κλινική εξέταση από Ειδικό Καρδιολόγο.

 • ΩΡΛ Τμήμα:
 1. Πλήρης ΩΡΛ Έλεγχος ΜΟΝΟ 27€. Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση Ωτών,Ρινός,Λάριγγος από ειδικό ΩΡΛ.
  1. Πλήρης ΩΡΛ Έλεγχος και Ακοόγραμμα ΜΟΝΟ 37€. Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση Ωτών,Ρινός,Λάριγγος  και ακοόγραμμα από ειδικό ΩΡΛ.

 • Ουρολογικό Τμήμα:
 1. Ουρολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 30€. Περιλαμβάνει: PSA, ουρομετρία  και κλινική εξέταση από Ειδικό Ουρολόγο.

 • Γυναικολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 43€. Περιλαμβάνει: Ενδοκολπικό Υπέρηχο, test ΠΑΠ, Κλινική Εξέταση από Γυναικολόγο.
 • Check-Up Θυρεοειδούς MONO 19€. Περιλαμβάνει: FT3, FT4, TSH, και δωρεάν αξιολόγηση από Γενικό Ιατρό.
 • Βασικό CheckUp ΜΟΝΟ 28€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος,Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Βασικό CheckUp και PSA ΜΟΝΟ 38€.

 • Βασικό Check-Up και Φερριτίνη , Σίδηρος Ορού ΜΟΝΟ 39€.

 • Λιπιδαιμικό CheckUp ΜΟΝΟ 15€. Περιλαμβάνει: Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο, Γενική Αίματος, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Πλήρες Αιματολογικό με Υπέρηχο Θυρεοειδούς ΜΟΝΟ 85€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος,Ταχύτητα Καθίζησης, Σάκχαρο Αίματος,Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Φωσφατάση Αλκαλική, CRP, Πρωτείνες Ολικές, Λιπίδια Ολικά, Σίδηρος, Κάλιο Ορού, Νάτριο Ορού, Ασβέστιο Ολικό, Φώσφορος, Γαλακτική αφυδρογονάση(LDH), Χολερυθρίνη Ολική, T3, T4, TSH, Υπέρηχος Θυρεοειδούς, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • ΔΩΡΕΑΝ με κάθε μια από τις ανωτέρω προσφορές λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο.

Για ραντεβού καλέστε μας στο 2315 555 000 ή καλέστε απευθείας στο τηλέφωνο του πολυιατρείου 2315 555 555

Πηγή: Γραφείο Τύπο EYCLUB