Επωφεληθείτε από τα πακέτα μας!

€20
1. ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ CHECK UP
Έως 31/07/2018

€40
2. ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP
Έως 31/07/2018
 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Κρεατινίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Σάκχαρο
 • Sgot / Sgpt
 • Hdl / Ldl
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

€53
3. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP
Έως 31/07/2018
 • Κλινική Εξέταση από ειδικό καρδιολόγο
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τρίπλεξ Καρδιάς

€40
4. ΠΛΗΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έως 31/07/2018
 • Μέτρηση οπτικής οξύτητας
 • Μέτρηση διάθλασης
 • Τονομέτρηση
 • Βιομικροσκόπηση(έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων)
 • Εκτίμηση αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο

€39
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έως 31/07/2018
 • Aκτινογραφία θώρακος
 • Καλλιέργεια κοπράνων
 • Παρασιτολογική Ανάλυση κοπράνων
 • Εξέταση και Γνωμάτευση από Γενικό Ιατρό ή Ειδικό Παθολόγο

** θα κοπεί απόδειξη 29€ στο DC + 10€ ακτινογραφία που θα πληρωθεί ξεχωριστά στο διαγνωστικό από τον ενδιαφερόμενο.

€40
6. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έως 31/07/2018

€45
7. ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έως 31/07/2018
 • Μέτρηση οπτικής οξύτητας
 • Μέτρηση Διάθλασης
 • Βιομικροσκόπηση(Έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων)
 • Ορθοοπτικός Έλεγχος (Έλεγχος Στραβισμού)
 • Εκτίμηση Αποτελεσμάτων 

€45
8. ΠΛΗΡΗΣ ΩΡΛ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έως 31/07/2018
 • Κλινική εξέταση  Ωτών
 • Κλινική εξέταση  Ρινός
 • Κλινική εξέταση  Λάρυγγος
 • Κλινική εξέταση από Ειδικό ΩΡΛ

€55
9. ΠΛΗΡΗΣ ΩΡΛ ΕΛΕΓΧΟΣ +ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ
Έως 31/07/2018
  • Εξέταση σκολίωσης
  • Εξέταση κύφωσης
   • Εξέταση σπονδυλικής στήλης
   • Ακοόγραμμα

€53
10. ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έως 31/07/2018

€30
11. CHECK UP ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
Έως 31/07/2018

€50
12. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ (1 ΠΑΙΔΙ)
Έως 31/07/2018
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τρίπλεξ Καρδιάς
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Παθολογική Εξέταση

** Προσφορά για 2 παιδιά: 80€

€30
13. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Έως 31/07/2018
 • Εξέταση σκολίωσης
 • Εξέταση κύφωσης
  • Εξέταση σπονδυλικής στήλης
 • Κλινική Εξέταση από ορθοπαιδικό

€70
14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (1 ΠΑΙΔΙ)
Έως 31/07/2018
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τρίπλεξ Καρδιάς
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Παθολογική Εξέταση
 • Δερματολογική Εξέταση

** Προσφορά για 2 παιδιά: 112€

€43
15. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έως 31/07/2018

€75
16. ΠΑΚΕΤΟ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
Έως 31/07/2018
  • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
  • Οιστραδιόλη (Ε2) 
  •  Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)
  • Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 
  • Προλακτίνη (PRL)
  • Προγεστερόνη (PRG)

€150
17. ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΩΘΗΚΩΝ
Έως 31/07/2018
 •  Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Οιστραδιόλη (Ε2)
 • Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 
 •  Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)  
 • Προλακτίνη (PRL)
 • Προγεστερόνη (PRG)
 • Ινσουλίνη
 • Τεστοστερόνη
 • Δευδροεπιανδροστερόνη (DHEA)
 • Κορτιζόλη – Πρωί

€20
18. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Έως 31/07/2018
 • Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
 • Έλεγχος οξυμετρίας
 • Κλινική εξέταση από γενικό ιατρό 
 • Δωρεάν Συνταγογράφηση

€165
18. ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Έως 31/07/2018
 • Γενική Αίματος
 • Ταχύτητα καθίζησης Ερυθρών
 • Κρεατινίνη Κινάση
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Σάκχαρο
 • Sgot / Sgpt
 • Hdl / Ldl
 • γ-GT
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • CRP
 • Πρωτεΐνες Ολικές
 • Λιπίδια Ολικά
 • Σίδηρος Ορού
 • Κάλιο Ορού
 • Νάτριο Ορού
 • Ασβέστιο Ολικό
 • Φώσφορος
 • LDH
 • Χολερυθρίνη Ολική
 • T3
 • T4
 • TSH
 • Υπέρηχος Θυρεοειδούς
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Πακέτα Εξετάσεων

Λιπιδαιμικό Check Up 20€
Βασικό Check Up 40€
Πιστοποιητικό Υγείας Υγειονομικού Ενδιαφέροντος39€
Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος53€
Εξέταση από γενικό ιατρό-Δωρεάν συνταγογράφηση 20€
Ολοκληρωμένο Πακέτο για Κολυμβητήρια70€
Ορθοπεδική εξέταση30€
Πακέτο Συνδρόμου Πολυκυστικών Οωθηκών150€
Πλήρες Αιματολογικό Check Up + Υπέρηχος Θερεοειδούς165€

-

Πλήρες Kαρδιολογικό Check Up53€
Check Up Θυρεοειδούς 30€
Πλήρης Έλεγχος Άθλησης50€
Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος40€
Ουρολογικός Έλεγχος40€
Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος 45€
Πλήρης ΩΡΛ Έλεγχος και ακοόγραμμα 55€
Πακέτο Εμμηνόπαυσης75€
Πακέτο Υπογονιμότητας88€
Οδοντιατρική Εξέταση43€