Ειδικά πακέτα για τα μέλη ΠΑΣΕ-ΟΤΕ για ιατρικές επισκέψεις και check up