Οι έλληνες εμπιστεύονται τα ελληνικά φάρμακα χωρίς να γνωρίζουν πόσο φθηνά είναι

Μελέτη που έγινε από την Alco πανελλαδικά διαπίστωσε ότι οι 8 στους 10 έλληνες εμπιστεύονται τα ελληνικά φάρμακα. Μάλιστα το ποσοστό εκτινάσσετε στο 84% στις ηλικίες των 45 ετών που είναι και οι κύριοι καταναλωτές των φαρμάκων.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα από την ALCO μεταξύ 25 και 29 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και της ΣΕΔΕΑ. Πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα ηλικίας 18+ ετών με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και η δειγματοληψία της ήταν τυχαία και στρωματοποιημένη.

 

Αυτό οδηγεί αυτόματα στο ερώτημα, γιατί τότε το 80% των φαρμάκων που καταναλώνουν οι ασθενείς είναι εισαγόμενα;

Η έρευνα της ALCO αποδεικνύει πως από όσους έχουν γνώμη για το θέμα, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή 6 στους 10, θεωρεί ότι για τον έλεγχο της φαρμακευτικής αγοράς από τις εισαγωγές ευθύνονται οι πιέσεις των πολυεθνικών εταιριών στις κυβερνήσεις και η λανθασμένη πολιτική των κυβερνήσεων.

 

Αρκετοί είναι επίσης εκείνοι που επιρρίπτουν την ευθύνη στους γιατρούς.

Συγκεκριμένα το 43% πιστεύει πως ο έλεγχος της αγοράς από τις εισαγωγές οφείλεται στις πιέσεις των πολυεθνικών ενώ, το 24% θεωρεί πως γι αυτό ευθύνεται η προώθηση ξένων φαρμάκων από τους γιατρούς. Επίσης, το 18% ενοχοποιεί τη λανθασμένη πολιτική των κυβερνήσεων, το 10% το αποδίδει στη λανθασμένη ενημέρωση και το 3% στην προώθηση από τους φαρμακοποιούς.

 

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των πρόσφατων μέτρων της κυβέρνησης για τη φαρμακευτική πολιτική, σε όσους έχουν άποψη, η συντριπτική πλειοψηφία (το 73%) απάντησε ότι θεωρεί πως αυτά τα μέτρα πλήττουν την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία και ζητά να αποσυρθούν. Μόνο το 27% τα θεωρεί σωστά και ζητά να παραμείνουν. Είναι χαρακτηριστικό πως το 50% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν άποψη για το θέμα θεωρούν πως τα πρόσφατα μέτρα πρέπει να αποσυρθούν. [Η σχετική ερώτηση ήταν: «πιστεύετε ότι τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι σωστά και πρέπει να παραμείνουν ή πλήττουν την Ελληνική παραγωγή και πρέπει να αποσυρθούν;». Στο θέμα αυτό ο ένας στους δύο δηλώνουν πως δεν έχουν άποψη].

Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν πόσο φτηνά είναι τα Ελληνικά φάρμακα

Σύμφωνα με την ίδια επιστημονική έρευνα της Κοινής Γνώμης, η Ελληνική κοινωνία δεν γνωρίζει ότι τα Ελληνικά φάρμακα είναι 65% φθηνότερα των εισαγομένων πρωτότυπων. Μόνο ο 1 στους 100 από όσους ρωτήθηκαν γνώριζε τη μεγάλη αυτή διαφορά τιμής. Πολλοί (3 στους 10) πιστεύουν μάλιστα λανθασμένα ότι τα Ελληνικά φάρμακα είναι ακριβότερα των εισαγομένων πρωτότυπων. Αντίστοιχα, μεγάλος αριθμός (3 στους 10) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η σχέση τιμής των Ελληνικών με τα εισαγόμενα φάρμακα.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση: γενικά ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση τιμής των ελληνικών φαρμάκων σε σχέση με τα εισαγόμενα; οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Ότι είναι κατά 65% φθηνότερα από τα εισαγόμενα πιστεύει μόνο το 1%, ότι είναι μεταξύ 31%-64% φθηνότερα πιστεύει το 8%. Ότι είναι μέχρι 30% φθηνότερα όμως το ποσοστό εκτινάσσετε στο 32%. Ότι είναι έως 30% ακριβότερα πιστεύει το 17%, ότι είναι από 31-64% ακριβότερα το 9% και ότι είναι 65% ακριβότερα μόνο ένα 2%.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας,   όσοι γνωρίζουν σε γενικές γραμμές, αλλά όχι ακριβώς, ότι τα Ελληνικά φάρμακα είναι φθηνότερα των εισαγομένων είναι μειοψηφία μόνο 4 στους 10. Οι 6 στους 10 δηλαδή ένα 28% πιστεύουν ότι είναι ακριβότερα είτε λανθασμένα, είτε δεν γνωρίζουν ακριβώς (το 32%). Και όχι μόνο δεν γνωρίζουν αν τα Ελληνικά φάρμακα είναι φθηνότερα, δεν γνωρίζουν και πόσο φθηνότερα είναι.

Πηγή: iatrikesexelixeis.gr