Ημερίδα για άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

Η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει, στο πλαίσιο του 29ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, Ημερίδα για άτομα με Σακχαρώδη
Διαβήτη την Κυριακή 15/11/2015 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη.

To πρόγραμμα θα αναρτηθεί μελλοντικά.

Πηγή: http://www.ngda.gr/default.aspx