Αυξημένες ψυχικές διαταραχές μεταξύ των καπνιστών

Ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που καπνίζουν έχει μειωθεί τις πρόσφατες δεκαετίες, το ποσοστό των καπνιστών που έχουν διαταραχή χρήσης ουσιών ή ψυχική νόσο έχει αυξηθεί σημαντικά, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές του Columbia University δήλωσαν ότι καθώς το κάπνισμα έχει στιγματιστεί, οι άνθρωποί που έχουν αρχίσει να καπνίζουν τις πιο πρόσφατες δεκαετίες είναι πιο πιθανό να έχουν κάποιου είδους πρόβλημα.

Τα ποσοστά καπνίσματος αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 60, όταν οι κίνδυνοι για την υγεία άρχισαν να γίνονται ευρέως αποδεκτοί από την κοινωνία.

Ο αριθμός των ανθρώπων που καπνίζουν στις ΗΠΑ μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2015 όταν ποσοστό 15,2% των ενηλίκων δήλωσαν ότι καπνίζουν τσιγάρα- μεγάλη πτώση από το 1962 όταν το 42% των Αμερικανών δήλωσαν ότι είναι καπνιστές.
Η Dr. Deborah Hasin, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ καπνίσματος και προβλημάτων ψυχικής υγείας ή χρήσης ουσιών έχει τεκμηριωθεί σε καλό βαθμό και πρόσθεσε ότι η τρέχουσα ερώτηση είναι αν οι άνθρωποι που άρχισαν το κάπνισμα όταν ήταν λιγότερο αποδεκτό ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 25.412 ανθρώπων οι οποίοι χωρίστηκαν σε 5 ομάδες με βάση τη δεκαετία γέννησης: 1940, 1950, 1960, 1970 and 1980.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι διαχρονικά η εμφάνιση καπνίσματος μειωνόταν όσο πιο αργά είχε γεννηθεί κάποιος. Σε κάθε ηλικιακή ομάδα των καπνιστών αυξανόταν η χρήση και κατάχρηση ουσιών, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, η διπολική διαταραχή και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.

Ο Dr. Ardesheer Talati, του Columbia University Medical Center, δήλωσε ότι η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατοι καπνιστές, αν και σχετικά μικρότερη ομάδα από αυτούς που άρχισαν το κάπνισμα δεκαετίες πριν, είναι πιο ευάλωτοι σε ψυχικές διαταραχές και διαταραχές χρήσης ουσιών.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι σήμερα οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες μπορεί ενδεχομένως να ωφελούνται από εξέταση ψυχικής υγείας, έτσι ώστε κάθε σχετική ψυχική διαταραχή ή πρόβλημα χρήσης ουσιών να μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί νωρίς.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μolecular psychiatry.

Πηγή: www.iatronet.gr